От 10 години е с диагноза спиналната мускулна атрофия. Заболяването се отключва след падане на площадката пред апартамента, с последващо счупване на последните прешлени. Заболяването прогресира и Таня е прикована денонощно към леглото, с невъзможност да се обслужва сама. Пенсията, която получава не стига за подсигуряване на добра ежедневна грижа. Разчита единствено на помощта на дъщеря си, която се грижи за нея в дните, когато не се прибира късно от работа, или сутрин, преди да излезе. Налага й се понякога и повече от 24 часа да бъде сама. Поради прогрекиращата мускулна атрофия, Таня е изключително тежка за вдигане и от двама човека. Залежаването води до образуване и на декубитални рани. От изключителна помощ би й бил мобилния елеватор в ежедневието, с който да може да бъде примествана от леглото на стол, за да посети баня, толетна. Също така може да се използва и за преместването й от стол в кола, ако транспортът не е специализиран и на други места. По този начин вдигането ще се проедолее изключително трудното й вдигане.

Цена
£5,374.79 (inc. VAT)
без транспортни разходи